Brak danych

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *

Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
Brak danych
Brak danych
2020-04-25
Czy będzie naprawione kolejne lotnisko na północy województwa?
Pisaliśmy w sprawie lotniska:
---------- Forwarded message ---------
From: Telewizja Opera 
Date: Fri, Dec 24, 2021 at 1:19 PM
Subject: przypomnienie- Wniosek w sprawie wyrwy w środkowej części pasa lotniska oraz proponowanej realizacji propozycji lotniska wewnątrzkrajowego
To: <biuroprasowe warmia.mazury.pl>


Przypomnienie

Subject: Wniosek w sprawie wyrwy w środkowej części pasa lotniska oraz proponowanej realizacji propozycji lotniska wewnątrzkrajowego


Szanowni Państwo,
Czy władze są zainteresowane naprawą dziury w pasie startowym lotniska Orneta? Region wielkości Irlandii powinien mieć drugie utwardzone lotnisko dla biznesu i GA. Dajtki w Olsztynie mają zbyt krótki pas drogi startowej dla większości GA i biznesu. Niewielka naprawa wyrwy w pasie startowym lotniska by zmieniła ten stan rzeczy.
Czy można odtworzyć hangar jaki znajdował się na lotnisku- jako terminal dla lotów wewnątrzkrajowych?
Pozdrawiam,
Adam

Załącznik:

Date: Fri, Feb 5, 2021 at 10:05 AM
Subject: Wniosek w sprawie wyrwy w środkowej części pasa lotniska oraz proponowanej realizacji propozycji lotniska wewnątrzkrajowego
To: Urząd Miejski w Ornecie 


Wniosek o dokończenie wieloletnich prób uruchomienia lotniska pasażerskiego "Mazury- Elbląg" w Ornecie
-- 
Uruchommy port lotniczy Orneta!
Akcja społeczna redakcji
do Radnych i władz UM w Ornecie
o naprawę portu lotniczego Mazury- Elbląg w Ornecie jako drugiego portu lotniczego dla regionu
 

Propozycja ekonomisty
Sezonowy Pasażerski Port Lotniczy Mazury Elbląg Orneta

Szanowni Państwo,
Przypomnę że port lotniczy w Ornecie był na serio analizowany w dokumencie Analiza potencjalnych lokalizacji portu lotniczego w wojewodztwie warminsko-mazurskim jako alternatywa dla portu lotniczego Szymany. Nadal jest możliwe aby wznowić tutaj niewielki sezonowy ruch lotniczy. 

Jako ekonomista obserwuję że regionalna gospodarka zrezygnowała ze znacznego strumienia wpływów finansowych. w sezonie turystycznym nie działa lotnisko, nie lądują samoloty pasażerskie z turystami sezonowymi, choć możnaby to naprawić- dla turystyki. Przypomnę że po środku pasa startowego jest wyrwa. 
Jako ekonomista czytam analizy ekonomiczne i jestem przekonany że generuje to stratę finansową we wpływach podatkowych. Jako ekonomista mam
świadomość, że nawet jeśli lokalne pasażerskie lotnisko sezonowe
przyniosłoby relatywnie niewielkie straty, to - dla całości lokalnej
gospodarki przyniosłoby istotny dochód finansowy oraz dochód w postaci
zwiększonych wpływów podatkowych, kilkakrotnie przekraczających koszt
utrzymania sezonowego lotniska pasażerskiego.

Jako ekonomista przestrzegam przed zaprzepaszczeniem majątku o
wartości wieluset milionów PLN, jakie stanowi tutejszy powojskowy port
lotniczy. Przypomnę że ok. 30 km od biura redakcji, we wsi Nowe
Kramsko koło Babimostu w Wielkopolsce od kilku dekad działa podobny
port lotniczy, zarządzany wspólnie przez samorząd województwa oraz
państwowy zarząd portów lotniczych PPL. W dobie pandemii zawieszono co
prawda loty międzynarodowe, ale nadal kursują dwa samoloty dziennie do
Warszawy. Ten przykład pokazuje że wiejskie lotnisko, z dala od
większych miast, może utrzymać się na rynku, choć wymaga to dotacji.
Redakcja proponuje aby:
- samorząd lokalny, samorząd województwa, państwowy zarząd portów
lotniczych PPL wspólnie usiedli nad koncepcją przywrócenia sezonowej
obsługi lotów pasażerskich na Państwa lotnisku powojskowym w Ornecie.
- port lotniczy działałby tylko w sezonie letnim, dla letników,
turystów wakacyjnych, służyłby miejscowej gospodarce turystycznej
- wzorowanoby się na modelu zarządzania sezonowego portu lotniczego
Heringsdorf- Świnoujście -lotniska pasażerskiego czynnego tylko latem
W związku z Krajowym Programem Odbudowy zwracam się o włączenie
koncepcji Sezonowego Portu Lotniczego do KPO.
Przed laty zbudowano małe lotnisko pod Ornetą, które miało być - wg dołączonej poniżej koncepcji- nawet portem pasażerskim, obecnie nadal możliwym do celów lotów wewnątrzkrajowych z uwagi na możliwą do uzyskania długość pasa (ok. 2000 metrów) po naprawie wyrwy. Możliwe jest po prostu udrożnienie a nawet przełużenie pasa startowego jaki tutaj pobudowano. 
 
Jako że aż żal tych pieniędzy które szereg inwestorów tutaj utopiło, wnoszę o wykorzystanie obiektu lotniska w Ornecie jako portu pasażerskiego jedynie sezonowego oraz jako cywinego lotniska typu General Aviation. Powstałoby lotnisko krajowe na wzór tego w Babimoście - z niewielkim ruchem pasażerskim nawet w okresie pandemicznym (loty byłyby dotowane na odcinku Szymany- Orneta np. przez armińsko- mazurski Urząd Marszałkowski). Obecnie terenem zarządza miasto lub jakaś lotnicza spółka miejska w organizacji (brak jest danych o możiwym zarządcy, UM poinfiormował jedynie o zamiarze rejestraji lotniska w ULC). Nie wiadomo czy planuje się zadanie dokończenia budowy lotniska i jakie sa plany władz.
 
Uważam że port lotniczy przy Mazurach, jeśli będzie wznowiony w tymczasowej formie dodania lub przystosowania jakiegoś hangaru do roli terminalu przy obecnym lotnisku sportowym, ma szansę utrzymać się także w pandemii. Miasto przejęło ten port lotniczy po latach bezowocnych prób naprawy obiektu jako lotniska. Od lat prowadzę w Olsztynie portal internetowej gazety i niestrudzenie przypominam o pomyśle wskrzeszenia lotniska. Przed laty wynajęto mnie do napisania teksu nt wskrzeszenia innego lotniska. Przeanalizowałem temat i uważam że w pobliżu atracji przyrodniczej - a taką są Mazury Północne- jest szansa na utrzymanie się sezonowego portu lotniczego czynnego w sezonie letnim jako port lotniczy zorientowany pod ruch stricte turystyczny do kompleksu turystycznego pobliskich Mazur Północnych oraz do granicy z Obw. Kaliningradzkim. Jednocześnie nie widzę wielkich szans na port międzynarodowy, nawet jeśli możliwa po rozbudowie długość pasów startowych na to pozwalałaby. 
Uważam że ruch turystyczny w Mazury Północne jest na tyle silny i istotny, że wystarczy na co najmniej 3 rotacje tygodniowo w porze letniej- na przykład w piątki, soboty i niedziele: pod ruch stricte weekendowy. Proponuję aby port ruszył już na majówkę 2022 lub na sezon letni 2022. Przedłuiżonoby pas startowy (800 m obecnie) dla lotów krajowych poprzez załatanie wyrwy. Dodanoby radiolatarnię NBD jeśli jeszcze jej nie ma. Ogrodzonoby i dostosowanonoby do roli terminalu pasażerskiego jakiś budynek na lotnisku. Jako że port lotniczy działał tutaj przed wielu laty, zgromadzono szereg rozmaitej infrastruktury. 
Warto te prace i zamierzenia- tymczasowo jedynie dokończyć i wykorzystać pod usługę o charakterze sezonowym. Zrezygnowanoby początkowo z systemu ILS jeśli jeszcze na tym lotnisku go nie zainstalowano. W zasadzie znaczną część prac już wykonano, przed laty decydując się na uruchomienie tutaj lotniska. W przypadku podobnego lotniska pasażerskiego w Nowym Kramsku na ul. Szkolnej 23 przy Babimoście, wg obliczeń redakcji- wpakowano ponad miliard złotych kosztów i dotacji w rozbudowę wiejskiego lotniska do przyjmowania lotów krajowych a nawet boeingów i airbusów. W Ornecie zaś niemal cała infrastruktura pasa istnieje odkopana w czynei społecznym przez mieszkańców, konieczne jest jego przedłużene i dostosowanie do funkcji lotniska wewnątrzkrajoeo, jakie- w moim mieście działa także w czasie pandemii.
Pozdrawiam
Adam Fularz
Redakcja Polish News Agency
Dolina Zielona 24A Zielona Góra
Załącznik: korespondencja z władzami gminy Orneta
Szanowni Państwo,
Prosimy na odpowiedź na poniższą petycję- opublikujemy ją jako depeszę prasową. 
Treść petycji do władz województwa warmińsko- mazurskiego
W województwie warmińsko- mazurskim, regionie o wielkości Irlandii, działa tylko jeden port lotniczy, który w dodatku znajduje się ok. 140 km od północnej części województwa. Brakuje zwykłych lotnisk komunikacyjnych typu general aviation. Jednocześnie- od lat marnuje się były powojskowy port lotniczy w Ornecie, na północy województwa. Na środku pasa startowego jest wyrwa. 
Mogłoby tutaj powstać lokalne lotnisko general aviation. Już zresztą w przeszłości fani lotnictwa na krótko organizowali tutaj loty samolotów GA. Starty pierwszych maszyn z tego lotniska zostały uwiecznione w serwisie Youtube:
Wygląd zarośniętego pada jest uwieczniony na filmie video:
Zniszczenia 
Niestety, pas startowy jest zniszczony, wyrwa jest na środku pasa. Można te zniszczenia obejrzeć na zdjęciach: http://wikimapia.org/13688969/pl/Lotnisko-Orneta
Lotnisko sportowe i general aviation w tak dużym regionie mogłoby sie po prostu utrzymać na rynku- z samych opłat lotniskowych. Zarządcą lotniska mogłaby być ta sama spółka lotniskowa która obsługuje już lotnisko Szymany. Spółka Warmia i Mazury po prostu przejęłaby lub podnajęła od dotychczasowego właściciela ten teren i uruchomiłaby port lotniczy general aviation.
O próbach ożywienia lotniska na północny wschód od Olsztyna- w Ornecie, niewiele wiadomo. Jednakże tą lokalizację rozpatrywano w czasie analizowania potencjalnych lokalizacji dla portu lotniczego w regionie.
W pracy autora porównywano lokalizację portu lotniczego w Ornecie z innymi lokalizacjami (por. 
odztwie_warminsko_-_mazurskim).
Proponuję, by władze regionu warmińsko- mazurskiego przystąpiły do procesu przebudowy portu lotniczegoOrneta. Istniejące powojskowe lotnisko byłoby przebudowane do roli lotniska General Aviation.
Samorząd przeznaczyłby środki na naprawę zniszczonej- środkowej części pasa startowego, która została podobno wysadzona. Istniejące lotnisko stałoby się nie tylko miejscem dla miłośników motoryzacji, jak obecnie (por.https://www.facebook.com/lotniskoorneta ) ale także stałoby się komercyjnym portem pasażerskim dla samolotów general aviation.
Proponuję także, by władze zdecydowały się na dostosowanie tego lotniska do obsługi pasażerskich lotów krajowych. Powstałby tutaj sezonowy regionalny port lotniczy Olsztyn- Elbląg w Ornecie.
Propozycja ekonomisty
Sezonowy Pasażerski Port Lotniczy
Jako ekonomista obserwuję że regionalna gospodarka zrezygnowała ze znacznego strumienia wpływów finansowych. w sezonie turystycznym nie działa lotnisko, nie lądują samoloty pasażerskie z turystami sezonowymi, choć możnaby to naprawić- dla turystyki. Jako ekonomista czytam analizy ekonomiczne i jestem przekonany że generuje to stratę finansową we wpływach podatkowych. Jako ekonomista mam świadomość, że nawet jeśli lokalne pasażerskie lotnisko sezonowe przyniosłoby relatywnie niewielkie straty, to - dla całości lokalnej gospodarki przyniosłoby istotny dochód finansowy oraz dochód w postaci zwiększonych wpływów podatkowych, kilkakrotnie przekraczających koszt utrzymania sezonowego lotniska pasażerskiego. 
jako ekonomista przestrzegam przed zaprzepaszczeniem majątku o wartości wieluset milionów PLN, jakie stanowi tutejszy powojskowy port lotniczy. Przypomnę że ok. 30 km od biura redakcji, we wsi Nowe Kramsko koło Babimostu w Wielkopolsce od kilku dekad działa podobny port lotniczy, zarządzany wspólnie przez samorząd województwa oraz państwowy zarząd portów lotniczych PPL. W dobie pandemii zawieszono co prawda loty międzynarodowe, ale nadal kursują dwa samoloty dziennie do Warszawy. Ten przykład pokazuje że wiejskie lotnisko, z dala od większych miast, może utrzymać się na rynku, choć wymaga to dotacji. 
Redakcja proponuje aby:
- samorząd lokalny, samorząd województwa, państwowy zarząd portów lotniczych PPL wspólnie usiedli nad koncepcją przywrócenia sezonowej obsługi lotów pasażerskich na Państwa lotnisku powojskowym.
- port lotniczy działałby tylko w sezonie letnim, dla letników, turystów wakacyjnych, służyłby miejscowej gospodarce turystycznej
- wzorowanoby się na modelu zarządzania sezonowego portu lotniczego Heringsdorf- Świnoujście -lotniska pasażerskiego czynnego tylko latem
W związku z Krajowym Programem Odbudowy zwracam się o włączenie koncepcji Sezonowego Portu Lotniczego do KPO. 
Wydatek na port lotniczy nie jest tak wielkim wydatkiem, by w regionie o tak dużej powierzchni - równej powierzchni np. Irlandii, nie uruchomić drugiego portu lotniczego.
Aby ułatwić jego start na rynku, samorząd mógłby dofinansować linie lotnicze. Już z obecnego portu Szczytno Szymany linie lotnicze obsługiwały loty krajowe.
Port lotniczy w Ornecie mógłby ruszyć z podobną siatką połączeń. Skoro w porcie lotniczym Szymany w ogóle pojawili się przewoźniocy lotniczy, pokazuje to że nowe porty lotnicze mają szansę utrzymać się na rynku.
Nowy port lotniczy Olsztyn - Elbląg w Ornecie odniesie sukces, jeśli tylko powtórzy lot portu lotniczego Szczytno- Szymany i przyciągnie jakichkolwiek przewoźników. 
Ninieszy apel o kolejny port lotniczy na obszarze Warmii nie jest mrzonką- o ile władze regionu przekonają się do pomysłu. Jeśli w porcie lotniczym Szymany udało się przyciągnięcie przewoźników lotniczych, to tym bardziej władze regionu powinny podjąć prace nad powstaniem kolejnego portu, który tak samo mógłby być zarządzany przez spółkę Warmia i Mazury. 
Warto zaapelować do władz regionu o potraktowanie tej propozycji z uwagą i o podjęcie prac nad reaktywają portu pasażerskiego i lotniska general aviation w Ornecie.
Opis portu w Ornecie
Lotnisko w obrębie Krzykały w Ornecie jest byłym lotniskiem wojskowym.Obecnie
sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza teren tenpod farmę
wiatrową, uprawy rolne oraz zabudowę siedliskową. Lotnisko posiada pas startowy o
wymiarach 2000 m x 30 m z asfaltobetonu, jednak jego środkowa część na długości około
50 m jest wysadzona (http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_lotniska 23.02.2009 r.)
(…)
Istniejące lotnisko w Ornecie stanowi obszar o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha. Jak
zaznaczono w rozdziale 1.3.2.1 część pasa tego lotniska jest wysadzona, co w przypadku
adaptacji do celów użytkowych wiązałoby się z przeprowadzeniem prac ziemnych. Lotnisko
położone jest na terenach rolnych, nie zachodzi konieczność wyrębu drzewostanu w celu
powiększenia jego areału (rysunek 4.4).
Nie występuje problem lokalizacji dodatkowych usług związanych z funkcjonowaniem
lotniska oraz wydłużeniem pasa startowego. Jak wynika z rysunku 4.5 najbliższą zwartą
zabudowę stanowią osiedla miejskie Ornety oddalone od lotniska o ok. 1,6 km.
Rysunek 4.5 Lotnisko w Ornecie wraz z otoczeniem Źródło: http://geoportal.gov.pl
10.05.2009 r.
Teren oddalony jest od Olsztyna o ok. 54 km. Uwzględniając zapisy zawarte w Planie
zakładające modernizacje drogi nr 51 (na odcinku Olsztyn – Dobre Miasto) do parametrów
klasy GP można – przy założeniu maksymalnych dostępnych prędkości oraz braku utrudnień
w ruchu pojazdów – wywnioskować , że perspektywiczny czas dojazdu z lotniska do stolicy
województwa wyniósłby ok. 40 minut.
Stan obecny infrastruktury drogowej ocenia się jako zły – droga nr 507 z Ornety do Dobrego
Miasta o klasie G stanowi blisko 50% całej trasy, co znacznie wydłuża czas dojazdu.
Infrastrukturę kolejową stanowi linia jednotorowa nr 221 relacji Olsztyn Główny –
Braniewo, o prędkości maksymalnej 50 km/h.
Według informacji w PKP PLK linia ta będzie modernizowana na odcinku Dobre Miasto –
Orneta, termin realizacji to sierpień 2009 r. Analizowany obszar nie leży w strefie
ograniczającej zabudowę ze względu na cenne walory przyrodnicze. Teren posiada bardzo
dobre warunki dla naturalnego wietrzenia oraz nie leży na trasie przelotu ptaków. Istnieje
możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej z sieci miejskiej.
Ochrona przed hałasem terenów zamieszkałych wyraża się w oddaleniu lotniska od tych
terenów oraz istnieniu zadrzewień tłumiących hałas. Podobnie, jak w przypadku Szyman,
lotnisko położone jest korzystnie względem róży wiatrów oraz nie zagraża rozwojowi
terenów sąsiadujących. Nie istnieje zagrożenie przeszkodami lotniczymi w strefach podejść
do lądowania oraz powierzchniach ograniczających i ochronnych.
wg
odztwie_warminsko_-_mazurskim
Listy otrzymane:

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Pana pismo informuję, iż Gmina Orneta jest na etapie rejestracji części pasa startowego o długości 800 m w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

-- 
Inna korespondencja:
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Urząd Miejski w Ornecie 
Data: 25 sierpnia 2015 15:11
Temat: Re: pytania prasowe
Do: Adam Fularz 


W załączeniu odpowiedź.


W dniu 2015-08-11 o 13:23, Adam Fularz pisze:
Dziękuję za odpowiedź. Czy władze miasta utrzymuja, że ze względu na uchwalone przez władze miejskie przepisy, zmiany w szybszym terminie nie są możliwe? Przecież własne wewnętrzne przepisy mogą Państwo zmienić natychmiast. Nie rozumiem, w czym lezy problem, poza Państwa przywiązaniem do formalności? Czy plan zag. przestrzennego nie moze być zmieniony?
Pozdrawiam,
Adam

W dniu 9 lipca 2015 08:57 użytkownik Urząd Miejski w Ornecie napisał:


W dniu 2015-07-01 o 21:55, Adam Fularz pisze:

dotyczy: portu lotniczego w Ornecie
- Ukryj cytowany tekst -Szanowni Państwo,
Jaki jest aktualny status lotniska w Państwa pobliżu? Czy urząd
miejski prowadzi działania nad jego odtworzeniem, naprawą? Mógłby
powstać port lotniczy Olsztyn Orneta.

W ostatnim okresie uruchomiono port lotniczy w Radomiu. Po okresie
długotrwałego oczekiwania znalazł się przewoźnik lotniczy chętny do
obsługi połączeń z portu lotniczego. Jest to linia Air Baltic,
obsługująca wiele lotnisk w mniejszych miastach i posiadająca
doświadczenie w zakresie obsługi lotniczej niewielkich miast i małych
portów lotniczych.

Czy władze miasta planują doprowadzenie do przywrócenia obsługi lotów
pasażerskich w porcie lotniczym? Jakie są plany władz miasta wobec
portu lotniczego? Port w Radomiu uruchomiono tylko dzięki staraniom
miejscowych władz. Zakupiono używany terminal portu lotniczego,
skompletowano niezbędne wyposażenie, uzyskano certyfikaty i wymagane
pozwolenia. Proces ten zajął kilka lat, pochłonął w sumie kilkanaście-
kilkadziesiąt mln PLN. Dopiero po częściowej prywatyzacji portu
lotniczego pojawili się przewoźnicy pasażerscy.

Jakie są plany Urzędu Miejskiego odnośnie możliwej siatki połączeń?
Czy władze miasta planują przekonać władze województwa celem dotowania
połączeń pasażerskich do Gdańska czy Krakowa wzorem władz woj.
lubuskiego? W tym województwie dopłaca się do przewozów lotniczych na
trasie do Warszawy.
25.06.2015, Adam Fularz  napisał(a):
dotyczy: portu lotniczego w Ornecie


Szanowni Państwo,
Jaki jest aktualny status lotniska w Państwa pobliżu? Czy urząd miejski
prowadzi działania nad jego odtworzeniem, naprawą? Mógłby powstać port
lotniczy Olsztyn Orneta.

W ostatnim okresie uruchomiono port lotniczy w Radomiu. Po okresie
długotrwałego oczekiwania znalazł się przewoźnik lotniczy chętny do obsługi
połączeń z portu lotniczego. Jest to linia Air Baltic, obsługująca wiele
lotnisk w mniejszych miastach i posiadająca doświadczenie w zakresie
obsługi lotniczej niewielkich miast i małych portów lotniczych.

Czy władze miasta planują doprowadzenie do przywrócenia obsługi lotów
pasażerskich w porcie lotniczym? Jakie są plany władz miasta wobec portu
lotniczego? Port w Radomiu uruchomiono tylko dzięki staraniom miejscowych
władz. Zakupiono używany terminal portu lotniczego, skompletowano niezbędne
wyposażenie, uzyskano certyfikaty i wymagane pozwolenia. Proces ten zajął
kilka lat, pochłonął w sumie kilkanaście- kilkadziesiąt mln PLN. Dopiero po
częściowej prywatyzacji portu lotniczego pojawili się przewoźnicy
pasażerscy.

Jakie są plany Urzędu Miejskiego odnośnie możliwej siatki połączeń? Czy
władze miasta planują przekonać władze województwa celem dotowania połączeń
pasażerskich do Gdańska czy Krakowa wzorem władz woj. lubuskiego? W tym
województwie dopłaca się do przewozów lotniczych na trasie do Warszawy.


--
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

---------- Forwarded message ---------
From: Adam Fularz <
Date: Fri, Sep 25, 2020 at 2:34 PM
Subject: Dot. Spawa lotniska w Ornecie
Dalsze pytania w spraie lotniska:
Proszę jeszcze o wyjaśnienie dot. kwestii współpracy nad udostępnieniem pozostałej cześci pasa i wznowiemiem obsługi większych samolotów.
Oto co redakcja otrzymała w sprawie współpracy dot. ożywienia lotniska:
Witam 
Przypominam sobie że złożyliśmy już w tej sprawie chęć pomocy, ale jakoś nikt nic nie odpowiedział. 
Pozdrawiam 
Dariusz Naworski 
21 stycznia 2021 15:01 Adam Fularz napisał(a):
dzien dobry,
-władze Ornety postanowiły wznowić działalność tamtejszego lotniska i wyremontować pierwsze 800 metrów pasa startowego. Czy spółka Warmia- Mazury mogłaby:
- podjąć działania nad uruchomieniem dalszych lotnisk w regionie, bazując na posiadanym know-how?
Pozdrawiam,
Adam

wt., 19 sty 2021 o 09:56 marketing  napisał(a): 
Szanowni Państwo, 
w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłamy informację prasową dotyczącą jubileuszu 5-lecia działalności Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach.
Jako materiały uzupełniające przesyłamy również rozbudowany artykuł, zdjęcia zlotniska oraz link do spotu promującego 5-lecie portu na YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=DpB8DYb36i4&feature=youtu.be 
 
Pozdrawiamy, 
Dział Marketingu 
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury 
--

 

Adam Fularz, manager Radiotelewizji

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

Prezes Zarządu, WIECZORNA.PL SP Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra

 --

 

Adam Fularz, manager Olsztynska.eu

RTVP OPÉRA www.opera.rtvp.pl

 www.olsztynska.eu
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
2020-04-27
List - kolej do centrum miasta Chorzele

List do redakcji w sprawie przystanku w Chorzelach- mieście.

---------- Forwarded message ---------
From: Biedroń Karolina 
Date: Tue, Jul 27, 2021 at 10:05 AM
Subject: RE: odpowiedź w sprawie bocznicy w Chorzelach
To: Adam


Szanowny Panie,

 

w nawiązaniu do korespondencji elektronicznej dotyczącej bocznicy w Chorzelach Biuro Zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przesyła stosowne informacje.

 

Bocznica zaznaczona w załączniku do Pana korespondencji jest zlokalizowana na terenie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Chorzelach, a jej właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Przasnyszu.  Dotychczas Spółka nie otrzymała wystąpienia dotyczącego lokalizacji przystanku osobowego na ww. bocznicy. Zwracamy uwagę, że w aspekcie możliwości potencjalnego prowadzenia regularnego kolejowego ruchu pasażerskiego na bocznicy kolejowej, kluczowe jest stanowisko organizatora publicznego transportu zbiorowego, którym jest marszałek województwa.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu pn.  „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 wykonywana będzie m.in. przebudowa stacji Chorzele wraz z infrastrukturą pasażerską oraz planuje się włączenie bocznicy w linię kolejową nr 35 w kierunku Ostrołęki (tj. umożliwienie wjazdu i zjazdu z/na bocznicę z linii).

 

Z poważaniem

 

 

Karolina Biedroń
Naczelnik Wydziału
Wydział ds. skarg i wniosków
Biuro Zarządu
Centrala
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
(..)

From: Adam Fularz
Sent: Wednesday, July 14, 2021 6:58 AM
To: Ibz 

Subject: [WIADOMOSC ZEWNETRZNA] pytanie dot. Petycja do Rady Miasta i Gminy i władz miasta i gminy Chorzele

 

Dzień dobry, 

Proszę o informację czy PKP Plk otrzymały cokolwiek w poniższej sprawie bo miasteczko Chorzele jest daleko od stacji zaś tor bocznicy kolejowej ma pętlę bliżej zabudowy. Nie wiem czyją jest ta bocznica. 

Pozdrawiam

Adam

---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz 
Data: piątek, 2 lipca 2021
Temat: Uaktualnienie dot. Petycja do Rady Miasta i Gminy i władz miasta i gminy Chorzele
Do: Biuro PrasoweDo Umww-m
---------- Wiadomość przekazana dalej ----------
Od: Adam Fularz 
Data: środa, 30 czerwca 2021
Temat: Uaktualnienie dot. Petycja do Rady Miasta i Gminy i władz miasta i gminy Chorzele
Do: sekretariat

W załączniku uaktualniona i zmieniona propozycja lokalizacji przystanku dla obsługi miejscowości wraz z pętlą eliminującą koniecznośc zmiany kierunku jazdy co wg mapy istnieje, dodatkowo nowa łącznica w kierunku Ostrołęki,

Pzdr

Adam

 

---------- Forwarded message ---------
Od: Adam Fularz 
Date: pt., 19 paź 2018 o 10:42
Subject: Re: Fwd: Petycja do Rady Miasta i Gminy i władz miasta i gminy Chorzele
To: Anita Tańska 

 

Ale nie wiem czemu akurat Państwo przekazali to do powiatu. Zwykle to władze miast czy gmin decydują o przystankach kolejowych. To powinno być tez ujęte w jakichś lokalnych planach, np. zagosp. przestrzennego.

Do kogo nalezy ta bocznica? Kto nią zarząda?

Pozdrawiam

 

pt., 19 paź 2018 o 10:25 Anita Tańska napisał(a):

Dzień dobry,
W sprawie odpowiedzi na złożoną przez Pana petycję proszę kontaktować się z podmiotem właściwym do jej rozpatrzenia. Jak informowaliśmy Pana petycja została przekazana Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu.
Z poważaniem,
Anita Tańska
 

W dniu 2018-10-18 o 18:20, Adam Fularz pisze:

Proszę o informację - nie otrzymałem żadnych odpowiedzi od organu któremu przekazano petycję.

W dniu środa, 4 lipca 2018 Anita Tańska  napisał(a):
> Dzień dobry,
> w załączniku przesyłam pismo dotyczące przekazania Pana petycji złożonej w dniu 26.06.2018r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
>
> Z poważaniem,
> Anita Tańska
> Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
> Referat Promocji
>
>
> -- Treść oryginalnej wiadomości --
(...)
> MIME-Version: 1.0
> Received: by 2002:a1c:3182:0:0:0:0:0 with HTTP; Tue, 26 Jun 2018 01:55:08 -0700 (PDT)
> From: Adam Fularz 
> Date: Tue, 26 Jun 2018 10:55:08 +0200
> Message-ID: <CAAHMZHMe6YO6ZjU8tjs5z=qHwjwh2Owho4kaddDd8V3=
> Subject: Petycja do Rady Miasta i Gminy i władz miasta i gminy Chorzele
> To: sekretariat
> Content-Type: multipart/alternative; boundary="000000000000b8f232056f87a7c8"
>
> Wnoszę petycję do Rady Miasta i Gminy i do władz gminy aby przy ulicy Zarębskiej na bocznicy kolejowej wykonać tymczasowy przystanek kolejowy, i aby oferować połączenia kolejowe do Olsztyna właśnie z tego przystanku kolei. Jednocześnie stara stacja nie byłaby używana do postojów pasażerskich.
> Celem jest aby przystanek kolei był bliżej miejscowości co spowoduje większe potoki pasażerskie. Proponuję aby po wspomnianych pracach pociągi wznowić testowo. Przystanek winien wykonać (na zlecenie gminy) zarządca bocznicy.
> Proponuję aby jedną parę pociagów lotniskowych przedłużyć z Szyman lotnisko do m. Chorzele przez co niewielkimi kosztami kolej z i do  Olsztyna wróci do m. Chorzele.
> Pozdrawiam
>
> 25 lutego 2015 r. pomiędzy województwem mazowieckim a PKP PLK został zawarty list intencyjny potwierdzający wolę współpracy w zakresie realizacji planowanych na terenie Mazowsza inwestycji w infrastrukturę kolejową. W ramach listu strony wyraziły wolę zrealizowania w ramach RPO m.in. projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele”.
>
>  
>
> Na zlecenie PKP PLK przez IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. realizowane jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla ww. projektu.
>
>  
>
> Planowana jest realizacja projektu w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.
>
>  
>
> Szczegóły dotyczące realizacji projektu należy uzyskać u inwestora inwestycji, którym jest PKP PLK.
>
>  
>
> Pozdrawiamy
>
>  
>
>  
>
> Biuro Prasowe
>
> Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
>
> --
>
> __________________________________________________________________________
>
>  
>
> Merkuriusz  Polski
>
>  
>
> Agencja Prasowa. W Krakowie od 3 stycznia 1661 r.
>
>
>
>
>
> Adam Fularz, manager Radiotelewizji
>
> Prezes Zarządu, Wieczorna.pl SP. Z O. O.,ul. Dolina Zielona 24A,   65-154 Zielona Góra
>
> Wydawnictwo Merkuriusz Polski
> "Wieczorna.pl" sp. z o.o.
> T +48604443623
> F +442035142037
> E 
> Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra
> KRS 0000416514, NIP 9731008676, REGON 081032764
>
> AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
> Informuję rozmówcę o przysługującym mu prawie do autoryzacji wypowiedzi udzielonych naszej agencji. Aby skorzystać z prawa, rozmówca niezwłocznie po udzieleniu wypowiedzi dla AP Merkuriusz Polski musi oznajmić że skorzysta z tego prawa. Czas na autoryzację wynosi 6 godzin od otrzymania przez rozmówcę zapisu jego słów.
>
>
> TEKSTY
>
> Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.
>
> ZDJĘCIA
>
> Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.
>
> WIDEO
>
> Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.
>
>
>
>

 www.olsztynska.eu
Redakcja: Dol. Ziel. 24a, Ziel Góra
Brak danych
Formularz zawiera błędy
{"news":"news","company-skill":"company-skill","slider":"slider","menu":"menu","submenu":"submenu","language":"language","cookie":"cookie","logo":"logo","header":"header","separator":"separator","footer":"footer"}